Outsourcing af lønadministration

Har du behov for at outsource administrationen af virksomhedens lønbetalinger, så finder du løsningen her

Kunderne kommer til Pramo af mange forskellige grunde. Det kan være de hidtil har drevet enkeltmandsvirksomhed, men nu skal til at ansætte medarbejdere. Andre kunder kommer til Pramo fordi en medarbejder i deres egen lønadministration er blevet syg, eller har sagt op, og de har derfor brug for assistance i en periode. Vi oplever også at få faste kunder fra større virksomheder, der vælger at fokusere indsatsen på deres kernekompetencer, og derfor ønsker en outsourcing af lønadministrationen.

Kontakt os 

Pramo løser hele opgaven

Uanset hvilket lønsystem der benyttes, tilbyder Pramo at løse hele lønadministrationen. Som standard vil vi klare nedenstående for jer:

 1. Indberetning til eIndkomst (skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge)
 2. Indberetning til det centrale ferieregistrer
 3. Styring og anmodning om refusioner vedr. lærlinge
 4. Indberetning til statistik
 5. Offentlige regler og implementering af nye love vil altid være ajourført.
 6. Lønafregning samt overførsel af nettoløn og pensioner
 7. Elektronisk fremsendelse af lønsedler
 8. Kundespecifikke rapporter i Excel (Lessor PM)
 9. Opsætning af særlige regler og aftaler, som ligger ud over standard. (Lessor PM)
 10. Elektronisk bogføringsfil (Lessor PM)
 11. Bruttolønsafstemning efter hver lønafregning

  lønadministration  Der er muligvis andre lønadministrationsvirksomheder, der tilbyder ovenstående. Vi insisterer dog på at skille os ud fra mængden, og derfor er følgende serviceydelser også inkluderet i vores løsning, når du vælger en outsourcing af lønadministration hos os – uanset hvilket lønsystem der benyttes.

 1. Kontakt med SKAT, revisor, bank mv.
 2. Tolkning af overenskomster
 3. Hotline ½ time pr. måned
 4. Refusionsanmodning ved sygdom, barsel, barselsfonde og uddannelsesfonde
 5. Håndtering af elevforløb iht. gældende overenskomst

Ingen skjulte gebyrer
Pramo har udviklet faste lønpakker, som dækker de mest almindelige behov i outsourcing af lønadministration. Pakkerne kan udvides individuelt, og kunden betaler en fast lønseddelpris, som dækker de aftalte opgaver.
Bogføring foretages til fast timepris, og der estimeres på forhånd, hvor meget tid der skal anvendes.
Ved afvigelser fra det aftalte, kontakter vi altid kunden, for at skabe klarhed om situationen.

outsourcing af lønadministration

Pramo kan hjælpe uanset årsagen til behovet

Vi tilbyder at håndtere jeres outsourcing af lønadministrationen på flg. lønsystemer:

Danløn:

Det er et standard lønsystem, som opfylder de fleste behov i en lille virksomhed. Danløn benyttes til kunder, der har få ansatte med fast månedsløn eller på timelønsbasis. Der kan dannes bogføringsfiler til en lille gruppe finanssystemer. Bogføringen kan ske afdelingsvis eller totalt på hele firmaet. Bogføringsfilen og –rapporten er ikke opdelt afhængig af lønartstype (f.eks. bonus, overtid mm.). Ønskes enkelte lønartstyper bogført separat, skal det gøres manuelt. Udover bogføringsfilen er alt output i pdf-format. Feriepengeafregningen sker enten til FerieKonto, enkelte overenskomstaftalte feriekasser, eller der dannes et feriekort, og virksomheden administrerer selv feriepengene.

Lessor PM:

Et større lønsystem, som benyttes til mellemstore og store virksomheder, som har behov for opsætninger af særlige regler og overenskomster. Lessor PM har flere niveauer i forbindelse med bogføring, og hver virksomhed kan sættes individuelt op i henhold til overenskomster, lokalaftaler, branche mm. Der er mulighed for at splitte konteringen af en medarbejders løn op på flere afdelinger. Rapporteringen til virksomhedens bogholder kan tilpasses den enkelte virksomheds ønsker. Der er endvidere mulighed for at få rapporter i excel. Feriepengeopsparing og –afregning er meget fleksibelt. Der kan afregnes til alle feriekasser/-fonde, eller virksomheden kan vælge selv at administrere feriepengene via feriekort. Det er muligt at indlæse filer fra tidssystem. Bogføringsfil dannes og indlæses i virksomhedens finanssystem.

Sweløn:

Et standard lønsystem som kan håndtere de svenske regler, så som feriereglerne og bilag til skatteverket. Kan benyttes til både timeløn og fastlønnede. Baseret til danske selskaber som har aktiviteter i Sverige, med eller uden fast driftsted. Der kan leveres diverse lister i pdf format, lister over semester optjening, bogføringslister, osv. Bogføringen kan opsættes ud fra hvad kunden ønsker. 

Kontakt os 

Øvrige opgaver

Pramo tilbyder også at assistere med jeres bogholderi, og kan også tilbyde vikarassistance, hvis I f.eks. mangler en regnskabskyndig til at hjælpe med at få styr på bilag, klargøre regnskabet osv. Ring til os i dag på 2390 0199, hvis vi også skal hjælpe din virksomhed. Du kan også udfylde kontaktformularen, så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt.